23
juli
2019

Feyenoord Open Dag

Ook dit jaar heb ik weer mogen helpen bij de begeleiding van de jaarlijkse kameraadjes parade bij de Feyenoord Open Dag. Wat een leuke en spannende dag voor de kinderen die het veld op mogen en hun idolen van dichtbij zien en wat leuk om hieraan mee te mogen meewerken. Bedankt Production World.

Aantal reacties:
0